Home     Home Voetreflexologie Voetreflexologie Voor wie    Voor wie Werkwijze   Werkwijze Over mij     Over mij Tarieven   Tarieven Contact    Contact Reflex-ing Praktijk voor Voetreflexologie Ingrid Wielhouwer Herxen 89 8131 PE Wijhe (Herxen)
Privacyverklaring Reflex-Ing Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wkkgz. Uw dossier bevat uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en geboortedatum), aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (“beroepsgeheim”). Waarom ik gegevens nodig heb Reflex-Ing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren - Het afhandelen van de financiële administratie, te weten facturering en belasting. - Ik verwerk persoonsgegevens, welke via een intakegesprek verkregen wordt, om een beter beeld te krijgen van de klacht,uw achtergrond en om u gerichter te kunnen helpen - Ik verwerk overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt (mondeling, in correspondentie en/of telefonisch) en alleen       indien deze informatie mogelijk meerwaarde biedt aan de behandeling. - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. - Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Privacy op de zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. - Uw naam, adres en woonplaats - Uw geboortedatum - De datum van de behandeling - Een korte omschrijving van de behandeling, alsmede de bijbehorende prestatiecode - De kosten van het consult Hoe lang ik gegevens bewaar Reflex-Ing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@reflex-ing.nl. Ik zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Beveiliging Reflex-Ing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@reflex-ing.nl Aanvullingen - Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of       voogd. - Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet om uw       toestemming vragen. Contactgegevens Wanneer u contact wilt opnemen met Reflex-Ing ,kunt u mij als volgt bereiken: Ingrid Wielhouwer Telefoonnummer: 06-40093838 Emailadres: info@reflex-ing.nl Kamer van Koophandel: 59556552